KYRKOMÖTESMOTIONER 1995

Gå till Ombudsmötesmotioner

Motioner ordnade i motionsnummer. Eter motionsnummer anges motionärens namn, stiftstillhörighet samt motionens ledord.
KMot 1995:1, Per Ronquist, Visby, flyttning av Tacksägelsedagen
KMot 1995:2, Britas Lennart Eriksson, Västerås, statens kostnader för uppbörden av kyrkoskatten
KMot 1995:3, Åke Blomqvist, Sthlm, tillsättningen av vikariat som kyrkoherde och komminister
Kmot 1995:4, Åke Blomqvist, Sthlm, redovisningen av församlingskollekter
KMot 1995:5, Åke Blomqvist, Sthlm, ändrad beslutsinstans för ledighet för vissa präster
KMot 1995:6, Börje Finnstedt, Växjö, kyrka-statfrågan
KMot 1995:7, Karl-Johan Nilsson, Sthlm, tillsättning av prästtjänster
KMot 1995:8, Per-Olof Fristorp, Växjö, domkapitlens tillsynsansvar
KMot 1995:9, Sten-Arne Persson, Lund, församlingstillhörigheten
KMot 1995:10, Kerstin Kedvall, Växjö, kyrkomötets gudstjänster
KMot 1995:11, Lars Ekblad, Strängnäs, kyrkotillhörigheten
KMot 1995:12, Karl-Johan Nilsson, Sthlm, rikare gudstjänstliv
KMot 1995:13, Per-Jan Wållgren, Karlst, valen av elektorer till kyrkomötet
KMot 1995:14, Per-Jan Wållgren, Karlst, prästers skyldigheter gentemot icke- församlingsbor
KMot 1995:15, Sten Johansson, Lund, vissa bestämmelser för tillsättningsnämnder
KMot 1995:16, Åke Blomqvist, Sthlm, kyrkans erforderliga strukturomvandling
KMot 1995:17, Rune Entelius, Karlst, relationerna mellan domkapitel och stiftsstyrelse
KMot 1995:18, Rune Entelius, Karlst, begreppen "beskattningsrätt" och "rättssubjekt"
KMot 1995:19, Anders Åkerlund, Västerås, användningen av psaltaren i gudstjänsten
KMot 1995:20, Martin Wihlborg, Gbg, nattvardsbönerna
KMot 1995:21, Martin Wihlborg, Gbg, den svenska folkbibeln
KMot 1995:22, Evert Ström, Rune Entelius, Karlst, poströstning vid kyrkoval
KMot 1995:23, Sten Johansson, Lund, bevis om inträde i Sv k
KMot 1995:24, Britta Olinder m.fl., Gbg, regler för kyrkoordningen för förvaltning av kyrkans kapital
KMot 1995:25, Lars Rydje m.fl., Västerås, inkallelseordningen för ersättare i stiftsfullmäktige
KMot 1995:26, Åke Blomquist m.fl., Sthlm, villkoren för prästvigning
KMot 1995:27, Karl-Johan Nilsson m.fl., Sthlm, beräkningen av den allmänna kyrkoavgiften
KMot 1995:28, Pekka Heikkinen, Gbg, biskoparnas förbön för homosexuella mm
KMot 1995:29, Pekka Heikkinen, Gbg, biskoparnas homosexteologi
KMot 1995:30, Karl-Johan Tyrberg, Härnös, principerna för prästtjänstfördelningen inom Sv k
KMot 1995:31, Birger Hassel, Gbg, värdigt avskedstagande av döda
KMot 1995:32, Curt Carlsson m.fl., Luleå, ekon. bistånd för kyrkkåtor och befintliga kapell i fjällvärlden
KMot 1995:33, Hans-Olof Andrén, Gbg, åtgärder vid permanent förlorad beslutförhet
KMot 1995:34, Åke Frennby, Lund, snabbare valgenomslag i de kyrkliga valen
KMot 1995:35, Yngve Kalin, Gurli Nylund, Gbg/Härnö, redovisningen av kollekter
KMot 1995:36, Rune Entelius, Karlst, begreppet "högmässogudstjänst"
KMot 1995:37, Roland Johansson, Sthlm, ansvaret för informationsfrågor inom kyrkomötets beredningsorgan
KMot 1995:38, Tomas Forsner, Skara, huvudgudstjänst för alla åldrar
KMot 1995:39, Gunnar Lindberg, Karlst, kyrkliga valen
KMot 1995:40, Gunnar Lindberg, Karlst, regeringens hantering av kyrka-statfrågan ur demokratisk synpunkt
KMot 1995:41, Ingemar Rehnman-Johansson , Luleå, vidgad skyldighet att tillhandahålla kyrkliga tjänster
KMot 1995:42, Susann Torgerson, Sthlm, beslutsfattarna inom kyrkan
KMot 1995:43, Karl-Johan Nilsson m.fl., Sthlm, ändrade relationer mellan staten - Sv k
KMot 1995:44, Martin Wihlborg, Pekka Heikkinen, Gbg, överenskommelsen m Filippinska oberoende kyrkan
KMot 1995:45, Paul Trossö, Sthlm, arbetslösa i anl av CsSkr 1995:2
KMot 1995:46, Stina Eliasson, Herbert Sjödin, Härnös, församlingarna som grunden för den kyrkliga organisation
KMot 1995:47, Herbert Sjödin, Härnös, ändringar i kungörelserna om kyrkobokföringen
KMot 1995:48, Stina Eliasson m.fl., Härnös, RegSkr
KMot 1995:49, Sten Johansson m.fl., Lund, RegSkr: ändrade relationer staten - Sv k
KMot 1995:50, Claes-Bertil Ytterberg m.fl., Västerås, RegSkr: ändrade relationer staten - Sv k
KMot 1995:51, Anita Franzén m.fl., Gbg, RegSkr: ändrade relationer staten - Sv k
KMot 1995:52, Lars Ekblad, Gunnar Blomgren, Str/Skara, RegSkr: särskild lag för Sv k
KMot 1995:53, Eskil Jinnegård m.fl., Skara, RegSkr
KMot 1995:54, Runar Patriksson, Karlst, RegSkr: kyrka-stat
KMot 1995:55, Gösta Äng m.fl., Upps, RegSkr: kyrka-stat
KMot 1995:56, Birgitta Johansson m.fl., Växjö, RegSkr: ändrade relationer staten - Sv k
KMot 1995:57, Lisen Ridne m.fl., Strängnäs, RegSkr: ändrade relationer staten - Sv k
KMot 1995:58, Göran Pettersson, Kristian Nylund, Sthlm, RegSkr: ändrade relationer staten - Sv k
KMot 1995:59, Juhani Rantanen, Skara, RegSkr: Sv k:ans minoritetsspråk
KMot 1995:60, Marianne Upmark m.fl., Sthlm, RegSkr
KMot 1995:61, Inga-Lis Moberg m.fl., Link, RegSkr
KMot 1995:62, Tomas Forsner, Skara, RegSkr: lagar om Sv k resp andra samfund
KMot 1995:63, Dag Sandahl, Växjö, RegSkr: kulturhistoriska värden
KMot 1995:64, Bengt Olof Dike, Link, RegSkr: ändrade relationer staten - Sv k
KMot 1995:65, Lars Rydje, Västerås, RegSkr: beslut om kyrkoavgift