Skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet

Här listas alla skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet.

KsSkr 2010:1
Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2011-2013

KsSkr 2010:2
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2009

KsSkr 2010:3
Ändringar i kyrkoordningen m.m.

KsSkr 2010:4
Apostlagärningarna kap. 1-11:18 på teckenspråk

KsSkr 2010:5
Ersättning för kyrkliga handlingar

KsSkr 2010:6
Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter

KsSkr 2010:7
Arbetsformer i förändring

 

Skrivelser till kyrkomötet

Skapad: 2010-06-18 18:04:00

Kyrkostyrelsens förslag till beslut i kyrkomötet. Skrivelser ska vara ledamöter och biskopar tillhanda två månader före kyrkomötets första session.

Två skrivelser är återkommande:

§  Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån.

§  Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå med verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år och redovisning av styrelsens behandling av kyrkomötesuppdrag.

Därutöver lämnar styrelsen normalt mellan två och sju skrivelser kring specifika ärenden.