Sammanträdesplan september 2010

Här kan du ta del av sammanträdesplanen för den första sessionen i kyrkomötet.

Kyrkomötet 2010
Sammanträdesplan första sessionen, vecka 39
Söndag 26 september 
18.00 Gruppledarsamling inför kyrkomötet, ålderspresidenten sammankallande
Måndag 27 september 
08.00 Mötesbyrån öppnar för registrering
10.30 Gruppmöten i resp. nomineringsgrupp
12.30 Lunch
16.00 Kyrkomötet öppnas av ålderspresidenten
Upprop av valda ledamöter i kyrkomötet
Val av ordförande, förste och andre vice ordförande, kyrkomötets sekreterare, valberedning samt protokolljusterare
ca 16.45 Allmän information till nya och gamla ledamöter
Gruppmöten resten av kvällen
  
Tisdag 28 september
09.00 Gruppmöten
12.30 Lunch
14.00 Mässa i domkyrkan, ärkebiskop Anders Wejryd
ca 15.15 Kyrkomötets inledning
Hälsningsanföranden, val av utskott, anmälan av inkomna ärenden, hänvisning till utskott
ca 17.30 Utskottsarbete resten av kvällen, inleds med seminarium i respektive utskott om utskottsarbetet
  
Onsdag 29 september 
08.15 Morgonmässa i domkyrkan
09.00 Gruppmöten
10.30 Utskottsarbete
12.30 Lunch
14.00 Utskottsarbete resten av dagen
19.00 Gruppmiddagar
Torsdag 30 september 
08.15 Morgonmässa i domkyrkan
09.00 Gruppmöten
10.30 Utskottsarbete
12.30 Lunch
14.00 Utskottsarbete resten av dagen och kvällen
Fredag 1 oktober 
08.15 Morgonmässa i domkyrkan
09.00 Gruppmöten
10.30 Val av kyrkostyrelse, läronämnd m.fl. nämnder och revisorer
Utskottsarbete
12.15 Ev. delgivning av valresultat
12.30 Lunch och tid för konstituerande sammanträden
14.00 Utskottsarbete
16.00-16.30 Avslutning, kyrkomötet ajourneras
 
Hemresan kan påbörjas från Uppsala tidigast kl. 17.00.