Sammanträdesplan oktober 2010

Här kan du ta del av sammanträdesplanen för den andra sessionen i kyrkomötet.

Kyrkomötet 2010
Sammanträdesplan andra sessionen, vecka 43
  
Tisdag 26 oktober 
08.00 Mötesbyrån öppnar för registrering
10.30 Gruppmöten
12.30 Lunch
Tid för gruppmöten
15.00-18.00 Kyrkomötets förhandlingar återupptas
Bordläggning, frågedebatt, arbetsplenum, prel val till Läronämnden
19.00 Stiftsmiddagar
Onsdag 27 oktober 
08.15 Morgonmässa i domkyrkan
09.00 Gruppmöten
10.30 Arbetsplenum
12.30 Lunch
14.00- ca 19.00 Arbetsplenum
 
Torsdag 28 oktober 
08.15 Morgonmässa i domkyrkan
09.00 Gruppmöten
10.30 Arbetsplenum
12.30 Lunch
14.00- ca 22.00 Arbetsplenum
  
Fredag 29 oktober 
09.00 Arbetsplenum
12.30 Lunch
14.00 Arbetsplenum, ev. fyllnadsval
Kyrkomötet avslutas
15.00- ca 16.00 Mässa i domkyrkan, biskop Eva Brunne
 
Hemresan kan påbörjas från Uppsala tidigast kl. 17.00.