Frågor och svar 2010

Här listas de inlämnade frågorna till årets kyrkomöte. Klicka på respektive fråga, så kan du även se svaret när det publicerats och följa ärendets hela hantering (visas i högerspalten).

Fråga 2010:01
Kyrkostyrelsens behandling av Kyrkomötets skrivelse 2009:5

Fråga 2010:02
Behörighetsförklaring vid biskopsval

Fråga 2010:03
Bristande tillgänglighet som diskriminering

Fråga 2010:04
Kyrkorådets styrningsfunktion

 

Frågor och svar

I frågedebatten får frågor ställas till Kyrkostyrelsen och till ordföranden i en nämnd som har tillsatts enligt bestämmerlserna i 10 kap.  6 § kyrkoordningen.