Läronämndens yttranden

Här publiceras Läronämndens yttranden över inkomna skrivelser och motioner till Kyrkomötet.

Läronämndens yttrande 2010:1y
Öppet nattvardsbord

Läronämndens yttrande 2010:2y
Apostlagärningarna kap. 1-11:18 på teckenspråk

Läronämndens yttrande 2010:3y
Adventstiden

Läronämndens yttrande 2010:4y
Barnbibel för gudstjänstbruk

Läronämndens yttrande 2010:5y
Barnkonventionen och kyrkoordningen

Läronämndens yttrande 2010:6y
Biskop som lämnar sin tjänst

Läronämndens yttrande 2010:7y
Församlingstillhörighet

Läronämndens yttrande 2010:8y
Kyrka och politik

Läronämndens yttrande 2010:9y
Möjlighet till begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhöriga

Läronämndens yttrande 2010:10y
Nattvardselementen

Läronämndens yttranden 2010:11y
Näringsverksamhet i församlingens regi

Läronämndens yttrande 2010:12y
Passionshistorien

Läronämndens yttrande 2010:13y
Prost hc och biskop hc (hedersprost och hedersbiskop)

Läronämndens yttrande 2010:14y
Utökade församlingskriterier

Läronämndens yttrande 2010:15y
Valbarhetshinder

Läronämndens yttrande 2010:16y
Äktenskapet