Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkomötets ledamöter, grupper, presidium och kontakt

Här finns alla ledamöter, uppdelade på nomineringsgrupp, på stift och alfabetiskt, ersättare och vakanser, den aktuella mandatfördelningen och kontaktuppgifter till presidium och gruppledare.

 KYRKOMÖTETS PRESIDIUM OCH kansli

Karin Perers

Karin Perers

Svenska kyrkan

Kyrkomötets ordförande

Levi  Bergström

Levi Bergström

Svenska kyrkan

Kyrkomötets förste vice ordförande

Carina  Etander Rimborg

Carina Etander Rimborg

Svenska kyrkan

Kyrkomötets andre vice ordförande

Bengt Stigner

Bengt Stigner

Svenska kyrkan

Kyrkomötets sekreterare

Nils  Warmland

Nils Warmland

Kyrkomötets administrativa chef

Mobil: 018-16 95 49

Emma Hansen Dahlqvist

Emma Hansen Dahlqvist

Handläggare för kyrkomötet

Kontaktuppgifter

E-post

Tel: 018-16 95 00 (växel)

Postadress
Kyrkomötet, kyrkokansliet
751 70 Uppsala