Kyrkomötet 2015

Skrivelser, motioner, yttranden, betänkanden, anföranden, beslut. Här hittar du allt material från 2015 års kyrkomöte.

I länken Protokoll med person- och sakregister 2015 finns två filer med hela kyrkomötets protokoll. När du har öppnat filen är det lätt att navigera med hjälp av bokmärkena till vänster. I den första filen finns också person- och sakregister.

En annan väg att navigera på den här webbplatsen är att följa ett enskilt ärende. Om man t ex letar upp motioner 2015 så syns vid varje motion hela beslutsprocessen i högermarginalen, under rubriken "Relaterade dokument":

  • ev skrivelse el övrig motion som kopplas till samma betänkande
  • ev yttrande från Läronämnden
  • betänkande
  • ev anföranden
  • behandling och beslut
  • ev skrivelse från kyrkomötet