Skrivelser från kyrkomötet

KmSkr 2010:01
Apostlagärningarna på teckenspråk

KmSkr 2010:02
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2009

KmSkr 2010:03
Arbetsformer i förändring

KmSkr 2010:04
Valfrågor

KmSkr 2010:05
Verksamhetsberättelse år 2009 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

KmSkr 2010:06
Verksamhetsberättelse för Svenska kyrkans överklagandenämnd

KmSkr 2010:07
Verksamhetsberättelse år 2009 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

KmSkr 2010:08
Utbildning i hbt-frågor

KmSkr 2010:09
Svenska kyrkans arbete med samhällsaktörer och i arbetslivet

KmSkr 2010:10
Öka kunskapen om kristen tro

KmSkr 2010:11
Ersättning för kyrkliga handlingar

KmSkr 2010:12
Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter

KmSkr 2010:13
Ändringar i kyrkoordningen

KmSkr 2010:14
Elektronisk röstning vid val inom Kyrkomötet

KmSkr 2010:15
Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2010-2012