Svenska kyrkans hemsida

Snabbreferat

Gå till Snabbprotokoll

I snabbreferaten presenteras några viktiga drag i Svenska kyrkans kyrkoordning, oavsett om de är nytillkomna under kyrkomötet eller funnits sedan tidigare.
Referaten är skrivna på ett lättfattligt språk och gör varken anspråk på att följa ett juridiskt korrekt mönster eller att spänna över hela kyrkoordningen. De är sorterade i bokstavsordning.
För att få en mer detaljerad information om de diskussioner som föregått besluten om den nya kyrkoordningen, rekommenderar vi att läsa snabbprotokollen från kyrkomötet. Man kan också läsa Kyrkoordningen i sin helhet. Båda finns tillgängliga på vår hemsida.

Att tillhöra Svenska kyrkan

Begravning i Svenska kyrkan

Bikt i Svenska kyrkan

Biskopens uppdrag

Biskopsval

Diakonen och diakonatet

Diakonens uppdrag

Domkapitlet

Dopet

Församlingens uppdrag

Församlingsindelning och gudstjänstliv

Församlingstillhörighet

Förtroendevalda

Handlingar och register

Konfirmation

Kyrkans anställda

Kyrkoavgiften och andra avgifter

Kyrkobyggnaderna

Kyrkofonden

Kyrkofullmäktige, kyrkostämma, kyrkoråd och kyrkonämnd

Kyrkomötet

Kyrkostyrelsen och nämnderna

Kyrkoåret

Kyrkvärdar

Nattvard

Prästens uppdrag

Prästerna anställda i församlingen

Prästlönetillgångar och annan egendom

Psalmboken, kyrkohandboken och evangelieboken

Stiften

Svenska kyrkans nationella nivå

Syftet med kyrkoordningen

Tillsyn

Tystnadsplikt för präster och diakoner

Valsystemet

Vigning till särskilda uppdrag

Vigsel i svenska kyrkan

Övergångsbestämmelser
KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka