Svenska kyrkans hemsida

KYRKOMÖTET 1999
Ombudsmötet

Ombudsmötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Ombudsmötet arbetar i första hand med frågor som berör Svenska kyrkans frivilliga verksamhet.

 
Skrivelser


Motioner
Betänkanden
Snabbprotokoll
Frågestunden
Redaktion och utgivning: Svenska kyrkan, Kommunikation och media.
E-post: kyrkomotet@svkyrkan.se
KyrkomötetHemOmbudsmötet