Svenska kyrkans hemsida

KYRKOMÖTET 1999
Snabbprotokoll

Gå till Snabbreferat

Snabbprotokoll innehåller korta, formella sammandrag av betänkandena kompletterade med det beslut som kyrkomötet/ombudsmötet fattat. För en enkel beskrivning av besluten rekommenderar vi snabbreferaten.

Tisdagen den 8/6
Onsdagen den 9/6
Torsdagen den 10/6
Fredagen den 11/6
Lördagen den 12/6
Redaktion och utgivning: Svenska kyrkan, Kommunikation och media.
E-post: kyrkomotet@svkyrkan.se
KyrkomötetHemOmbudsmötet