Skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2009

Nedan listas skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet.

KsSkr 2009:01
Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2010–2012

KsSkr 2009:02
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008

KsSkr 2009:03
Ändringar i kyrkoordningen

KsSkr 2009:04
Nyöversättning av trosbekännelser

KsSkr 2009:05
Styrning och ledning m.m.

KsSkr 2009:06
Vigsel och äktenskap

KsSkr 2009:06 (Eng)
Wedding and Marriage

KsSkr 2009:07
Förslag till ny instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni