Svar Kyrkomötet 2009

Här följer alla svar på inlämnade frågor till kyrkomötet 2009. I frågedebatten får frågor ställas till Kyrkostyrelsen och till ordföranden i en nämnd som har tillsatts enligt bestämmelserna i 10 kap. 6 § kyrkoordningen. Observera att fråga 28 är återtagen av frågeställaren.