Frågor och svar

Här listas alla inlämnade frågor till årets kyrkomöte. Klicka på respektive fråga, så kan du även se svaret och följa ärendets hela hantering (visas i högerspalten). Observera att fråga 28 är återtagen av frågeställaren.

Fråga 2009:01
Ansvarsfördelningen i Svenska kyrkan

Fråga 2009:02
Svenska kyrkans information kring Rättvisemärkts garantier

Fråga 2009:03
Rikskollekter och bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Fråga 2009:04
Religionsteologiskt grunddokument för samtal mellan Svenska kyrkan och islam

Fråga 2009:05
Att kunna avstå från att viga

Fråga 2009:06
Ekonomiska konsekvenser av kyrka-statreformen

Fråga 2009:07
Svenska kyrkan 2014

Fråga 2009:08
Antalet gudstjänstbesökare

Fråga 2009:09
Nationella nivåns personalkostnader

Fråga 2009:10
Kyrkostyrelsens pågående projekt

Fråga 2009:11
Finansiering av äldreboende

Fråga 2009:12
Webb-TV-gudstjänster

Fråga 2009:13
Etiska riktlinjer vid gravgrävning

Fråga 2009:14
Svenska kyrkans arbete på teckenspråk

Fråga 2009:15
Medlemskap i Svenska kyrkan för nordiska folkkyrkomedlemmar som bosatt sig i Sverige

Fråga 2009:16
Ekumeniken i kyrkoordningen

Fråga 2009:17
Kyrkans böcker på Internet

Fråga 2009:18
E-postkonton för pensionerad personal

Fråga 2009:19
Legitimationshandling för präster och diakonal personal

Fråga 2009:20
Fråga till Nämnden för utbildning, forskning och kultur

Fråga 2009:21
Deltagandet i kyrkoval

Fråga 2009:22
Administration av kyrkoval

Fråga 2009:23
Kyrkoval - upprätthållande av valhemligheten

Fråga 2009:24
Tillvägagångssätt i samband med kyrkovalet

Fråga 2009:25
Dialog med inomkyrkliga grupper

Fråga 2009:26
Äktenskapet

Fråga 2009:27
Äktenskapsfrågan

Fråga 2009:29
Redovisning av personval

Fråga 2009:30
Kyrkoordningen

 

Frågor till kyrkomötet

Skapad: 2010-02-10 09:15:00
I frågedebatten får frågor ställas till Kyrkostyrelsen och till ordföranden i en nämnd som har tillsatts enligt bestämmerlserna i 10 kap.  6 § kyrkoordningen.