KsSkr 2009:07
Förslag till ny instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni

Se pdf-filen nedan.Bifogat dokument:
 KsSkr2009_07.pdf

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:07

Betänkanden
Kr 2009:02

Debattinlägg
§ 176

Beslut av ärende
§ 185

Behandling av ärende
§ 176

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:21