Nyheter

Prenumerera på nyheter med RSS Prenumerera på nyheter med RSS
 • Seriöst och välkomnande

  Karin Perers, kyrkomötets förste vice ordförande, har många strängar på sin lyra. Läs här om hennes syn på kyrkomötet och vad hon gör när hon inte är kyrkopolitiker.

  Publicerad  2009-10-22 09:00 av 
 • Kyrkorna i Europa och EU

  - EU är mer än någonsin beredd att lyssna på kyrkan, och dess bidrag till ett mer solidariskt och rättfärdigt Europa, menar Tomas Sandell, EU-konsult vid Kyrkornas EU-kontor, som har ett tätt samarbete med EU.

  Publicerad  2009-09-29 10:00 av 
 • På besök hos kyrkolivsutskottet

  Till kyrkomötet kommer dels skrivelser från kyrkostyrelsen och dels motioner från ledamöterna. Dessa bereds i något av kyrkomötets åtta utskott, under den första sessionen.

  Publicerad  2009-09-25 09:30 av 
 • Ärkebiskopens inledning, kyrkomötet 2009

  Sverige är ett segregerat land. Segregation upptäcks nästan aldrig av dem som är på uppsidan, de som bor bra, har arbete, är väl förankrade i Sverige. Stadsplaneringen har på många håll, i decennier, oavsiktligt eller avsiktligt lett till segregation.

  Publicerad  2009-09-25 09:30 av 
 • Ordförande Gunnar Sibbmarks inledning, kyrkomötet 2009

  Vår uppgift i kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, är att finna lösningar och besluta om regler, som underlättar för kyrkan och dess församlingar,

  Publicerad  2009-09-25 09:00 av 
 • Enighet eftersträvas

  När detta skrivs är kyrkomötets första session i full gång. Ordförande Gunnar Sibbmark får här komma till tals.

  Publicerad  2009-09-23 16:00 av 

Arkiv

År:  2009

Månad:  september oktober