Betänkanden

Kyrkomötet

[ Särskilda beredningsutskottetl | Första kyrkolag | Andra kyrkolag ]

[ Gudstjänstutskottet | Församlingsutskottet | Utbildningsutskottet ]

[ Ekumenikutskottet | Kulturutskottet | Organisationsutskottet | Ekonomiutskottet ]

Ombudsmötet

[ Gudstjänstutskottet | Församlingsutskottet | Utbildningsutskottet ]

[ Ekumenikutskottet | Kulturutskottet | Organisationsutskottet | Ekonomiutskottet ]