Kyrkomötet

Ekonomiutskottets betänkanden

1995:1 Budget för kyrkomötet 1996

1995:2 Om kollektredovisning

1995:3 Om regler i kyrkoordningen för förvaltning av kyrkans kapital