Ombudsmötet

Organisationsutskottets betänkanden

1995:501 Jämställdheten i svenska kyrkan

1995:502 Ökad jämvikt och jämlikhet i samhället

1995:503 Styrelsen för SFRV:s verksamhetsberättelse för år 1994

1995:504 Inköp av nattvardsvin

1995:505 Ombudsmötets revisorer

1995:506 Utbildningen av kyrkomusiker/församlingsassistenter

1995:507 Kyrkorgelns roll i den kommunala musikskolan

1995:508 Svenska kyrkans församlingsnämnds verksamhetsberättelse för år 1994

1995:509 Svenska kyrkans utbildningsnämnds versamhetsberättelse för år 1994

1995:510 Nämndens för Svenska kyrkans mission (SKM) verksamhetsberättelse för år 1994

1995:511 Nämndens för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) verksamhetsberättelse för år 1994

1995:512 Svenska kyrkans nämnds för internationell diakoni/Lutherhjälpen verksamhetsberättelse för år 1994