Ombudsmötet

Ekumeniska utskottets betänkanden

1995:501 En samlad organisation för svenska kyrkans utrikesarbete

1995:502 Kunskapsutveckling kring religionsmöten

1995:503 Om barnarbete

1995:504 Förbud mot antipersonella minor

1995:505 Nedskärningen av det svenska biståndet till utvecklingsländer