Ombudsmötet

Gudstjänstutskottets betänkanden

1995:501 Vissa frågor om predikan och gudstjänst

1995:502 Arbetsfria kyrkliga helgdagar