Kyrkomötet

Gudstjänstutskottets betänkanden

1995:1 Psaltaren

1995:2 Nya testamentet

1995:3 Kyrkohandboken

1995:4 Avskedstagande av döda

1995:5 Tacksägelsedagen

1995:6 "Biskoparnas homosexteologi"