Kyrkomötet

Andra kyrkolagstutskottets betänkanden

1995:1 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan

1995:2 Val av elektorer till kyrkomötet

1995:3 Utvidgad kompetens för kyrkomötet och Kyrkomötets besvärsnämnd

samt ersättning för tjänster som utförs för icke- församlingsbor

1995:4 Vissa ändringar i kungörelserna om kyrkobokföringen m.m.

1995:5 Frågor om statens kostnader för uppbörden av kyrkoskatter

1995:6 Villkor för prästvigning