Kyrkomötet

Ekumeniska utskottets betänkanden

1995:1 Överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Filippinska oberoende kyrkan