Ombudsmötet

Församlingsutskottets betänkanden

1995:501 Djuretik

1995:502 Prästers anställningsförmåner m.m.

1995:503 Insatser mot våldet

1995:504 Åtgärder för att minska alkoholkonsumtion

1995:505 Åtgärder för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet

1995:506 Kyrka och arbetslöshet

1995:507 Religionsundervisning i skolan

1995:508 Skolkyrkoarbete

1995:509 Agenda 21

1995:510 Miljövänliga drivmedel

1995:511 En kyrklig prioriteringsplan

1995:512 Kyrklig arbetsmiljö