Ombudsmötet

Kulturutskottets betänkanden

1995:501 Om Gustav Vasas gravvård

1995:502 Om bidrag till Nordiskt kyrkomusiksymposium 1996 (NKS 96)

1995:503 Om en enprocentregel för konstinköp vid nybyggnation av kyrklig byggnad

1995:504 Utbildning av journalister i kyrkliga frågor

1995:505 Utnyttjande av ny informationsteknologi

1995:506 Om en psalmbokens dag

1995:507 Om brandsyneförelägganden i medeltida, kulturhistoriskt värdefulla kyrkor

1995:508 Svenska kyrkans informationsarbete