Kyrkomötet

Första kyrkolagsutskottets betänkanden

1995:1 Kyrkomötets, Svenska kyrkans centralstyrelses och ärkebiskopens arbete vid krig och krigsfara

1995:2 Val av elektorer till kyrkomötet

1995:3 Ersättare i stiftsfullmäktige

1995:4 Vissa bestämmelser för tillsättningsnämnder

1995:5 Bistånd till kåtor och kapell bland älvar och fjäll

1995:6 Kyrkans strukturomvandling

1995:7 Beslutsfattarna inom kyrkan

1995:8 Församlingstillhörigheten

1995:9 Om kyrkofullmäktigevalen m.m.

1995:10 Åtgärder vid permanent förlorad beslutförhet

1995:11 Den allmänna kyrkoavgiften