Ombudsmötet

Ekonomiutskottets betänkanden

1995:501 Budget för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet 1996

1995:502 Om avgifter för kyrkliga förrättningar m.m.

1995:503 Om Svenska kyrkans bank

1995:504 Om etiska placeringar