Kyrkomötet

Organisationsutskottets betänkanden

1995:1 Svenska kyrkans centralstyrelses verksamhetsberättelse för år 1994

1995:2 Kyrkomötets gudstjänster

1995:3 Ansvaret för informationsfrågor inom kyrkomötets beredningsorgan

1995:4 Kyrkomötets revisorer

1995:5 Ändring i kyrkomötets arbetsordning