Kyrkomötet slut(990612)
Idag avslutas 1999 års Kyrkomöte i Sigtuna. 2000 kommer Kyrkomötet att sammanträda i Uppsala.

Nya namn i Svenska kyrkan(990612)
Kyrkomötet har valt följande styrelser och nämnder som kommer att börja arbeta från första janurai 2000.

Från 18 år till 16 år(990611)
Kyrkomötet beslutade idag efter en lång debatt och en dramatisk omröstning att 16 år blir rösträttsåldern för att delta i kyrkovalet.

Kyrkomötet sa ja till direktval(990610)
Kyrkomötet har beslutat om hur de kyrkliga valen kommer att gå till i framtiden. De kyrkliga valen kommer att vara direkta.

Inbjudan till presskonferens(990610)
På fredag hålls presskonferens med anledning av Kyrkomötets beslut om kyrkoordning.

Följ Kyrkomötet i P4 och P1(990610)
Idag kommer P4:s ”Efter tre” att direkt sända från Kyrkomötet i Sigtuna.

Läs här om Kyrkomötesbesluten(990610)
Idag fortsätter Kyrkomötet att fatta beslut om kyrkoordningen. Här på Svenska kyrkans hemsida läggs besluten ut som Kyrkomötet fattar.

Vad beslutade vi egentligen?(990609)
Här på Svenska kyrkans hemsida kan man från och med idag, onsdag hitta korta referat av hur den nya kyrkoordningen kommer att se ut. På hemsidan finns också snabbprotokoll.

Desmond Tutu kommer till Kyrkomötet idag(990609)
Ärkebiskop Desmond Tutu kommer idag till kyrkomötet för att ta emot S:t Eriksplaketten av ärkebiskop KG Hammar.

Imorgon fortsätter arbetet med kyrkoordningen(990608)
Idag tisdag fattade Kyrkomötet de första besluten som rör ny kyrkoordning. Arbetsplenum fortsätter imorgon, onsdag.

Följ Kyrkomötet i direktsändning (990607)
Imorgon börjar Kyrkomötets arbetsplenum. Klockan tio inleder man med frågestund.

Snart faller klubban för ny ordning (990604)
Här sammanfattar Lars Friedner, Svenska kyrkans rättschef, huvuddragen i förslag till kyrkoordning.

Kyrkan som rum och ram? (990603)
Kyrkans folk har sin bild av Svenska kyrkan. Stämmer den bilden överens med bilden hos dem som inte är kyrkligt aktiva? Hur vill egentligen de kyrko- tillhöriga att kyrkan ska vara?

Hämta biskopar och ledamöter på www.svkyrkan.se (990602)
Samtliga Kyrkomötesledamöter och biskopar finns nu på bild på Svenska kyrkans hemsida.

Kyrkomötet firar 125-åring (990601)
Kyrkomötet uppmärksammar idag Svenska kyrkans missions 125 år jubileum.

Utskottsarbete på Kyrkomötet (990531)
Fram till och med den sjunde juni sitter Kyrkomötesledamöterna i utskottsarbete.

Kyrkostatistiken presenterades (990527)
Svenska kyrkan har 7 465 370 medlemmar, vilket motsvarar 84,3 procent av befolkningen. Det var en av uppgifterna som presenterades vid ett seminarium i Sigtuna under torsdagen.

Kyrkomötet öppnat (990527)
- Jag hoppas att den framtida Svenska kyrkan ska bli de många mötenas kyrka. Läs mera…

Kungaparet med vid öppningsgudstjänsten (990527)
Idag, torsdag öppnas Kyrkomötet i Sigtuna då bland annat kungaparet, ärkebiskopen, kulturministern kommer att närvara.