Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet öppnat (990527)

- Jag hoppas att den framtida Svenska kyrkan ska bli de många mötenas kyrka. Vi behöver röra oss i den riktning som gör att vi blir ett folk som möter människor utanför kyrkan. Istället för en organisation som bara erbjuder verksamhet, sa ärkebiskop KG Hammar i samband med att Kyrkomötet öppnades i Sigutna.

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka