Svenska kyrkans hemsida

Kyrkostatistiken presenterades (990527)

Svenska kyrkans andel av befolkningen minskar, men det går långsamt. Det visar den kyrkostatistik för verksamheten 1998 som presenterades vid ett seminarium på Kyrkomötet i Sigtuna. Kyrkans statistik återspeglas delvis av det mångkulturella samhälle vi lever i, var en av slutsatserna. Antalet gudstjänstdeltagare var knappt 21 miljoner och det är en minskning med nära en miljon besök jämfört med föregående år. Även dopen minskar, men siffran på 71,4 procent är något osäker på grund av att alla församlingar ännu inte redovisat sin statistik. Drygt hälften av de kyrkotillhöriga ungdomarna konfirmerar sig. 60 procent av alla vigslar sker i Svenska kyrkan och mer än 85 procent av alla begravningar. Antalet aktiva utträden ur kyrkan är konstant under de senaste åren, 13 000 ifjol. Inträdena uppgår till 5 000.

Noterbart är att Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, redovisar fortsatt ökat engagemang bland svenskar utomlands. Ett rekordstort antal, 850 000 personer, besökare noterades under förra året. Nära en kvarts miljon av dessa deltog i gudstjänster.

Se pressmeddelanden för mer information.

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka