Svenska kyrkans hemsida

Hämta biskopar och ledamöter på www.svkyrkan.se (990602)

På Svenska kyrkans hemsida, www.svkyrkan.se finns nu bilder på Kyrkomötets alla ledamöter samt biskopar. Bilder ligger under ”ledamöter”. Bilderna får användas för publicering om källan uppges vilken är IKON.

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka