Svenska kyrkans hemsida

Kungaparet med vid öppningsgudstjänsten (990527)

Årets kyrkomötet är det sista innan Svenska kyrkan får ändrade relationer till staten vilka kommer att träda i kraft den första januari 2000.

De 251 ledamöterna ska under Kyrkomötet ta ställning till knappt 250 motioner. Stor del av tiden kommer att ägnas åt att behandla förslag till ny kyrkoordning.

Under vecka 21 och 22 kommer Kyrkomötets olika utskott att behandla förslaget till kyrkoordning. I slutet av vecka 23 beslutar Kyrkomötet om den nya kyrkoordning som kommer att gälla från första januari 2000.

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka