Svenska kyrkans hemsida

Nya namn i Svenska kyrkan(990612)

Kyrkofondens styrelse tillträder den 1 januari och kommer att besluta om ärenden rörande kyrkofonden. Följande ledamöter har kyrkomötet valt till Kyrkofondens styrelse:

Lars Rydje, Västerås, Monica Köpsén, Luleå, Gunnar Prytz, Skara, Bertil Persson, Stockholm, Suzanne Fredborg, Stockholm, Sten Johansson, Lund, Monika Sandström, Luleå, Dag Sandahl, Växjö och Urban Gibson, Stockholm.

Orförande i Kyrkofondens styrelse: Bertil Persson, Stockholm.

Vid årsskiftet slås Svenska kyrkans utbildningsnämnd och Svenska kyrkans församlingsnämnd samman till Nämnden för kyrkolivets utveckling. Kyrkomötet har valt följande ledamöter till nämnden:

Catarina Agrell, Stockholm, Olof Lönneborg, Luleå, Britt Andersson, Uppsala, Glenn Håkansson, Lund, Kjell Söderberg, Luleå, Anna-Lena Forsdahl, Karlstad, Sten Elmberg, Strängnäs, Kerstin Kedvall, Växjö och Margareta Nybelius, Västerås.

Ordförande i Nämnden för kyrkolivets utveckling: Catarina Agrell.

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka