Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet slut(990612)

Nästa år sammanträder Kyrkomötet i Uppsala. Från den första januari 2000 börjar Svenska kyrkans kyrkoordning att gälla.

Kyrkoordningen som Kyrkomötet beslutat om i år kommer till stor del att ersätta den nuvarande kyrkolagen.

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka