Svenska kyrkans hemsida

Inbjudan till presskonferens(990610)

Presskonferensen äger rum klockan 12.00 i direkt anslutning till Kyrkomötet. Vid presskonferensen deltar ärkebiskop KG Hammar, Kyrkomötets ordförande Carl-Gustaf von Ehrenheim, andra kyrkolagsutskottets ordförande Torgny Larsson, ordförande i personalutredningen Britt-Louise Agrell.

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka