Svenska kyrkans hemsida

Vad beslutade vi egentligen?(990609)

I referaten presenteras bestämmelserna i ett antal frågor, oavsett om de är nytillkomna eller funnits med i kyrkolagen sedan tidigare.

Referaten är skrivna på ett lättfattligt språk och gör varken anspråk på att följa ett juridiskt korrekt mönster eller att spänna över hela kyrkoordningen. Tanken är att den som inte är insatt i frågorna, men intresserad av kyrkan i allmänhet, ska få en uppfattning om vad som beslutats. För att få en mer detaljerad kyrkoordningsinformation hänvisas läsaren till snabbprotokollen som också finns på hemsidan.

Adressen är: www.svkyrkan.se

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka