Svenska kyrkans hemsida

Från 18 år till 16 år(990611)

Detta innebär att Kyrkomötet gick emot utskottets förslag att rösträttsåldern till kyrkovale skulle vara 18 år.

Vid omröstningen blev siffrorna följande; 119 röster för 16 år och 114 röster för 18 år. Sju personer avstod att rösta.

Under fredagseftermiddagen fortsätter Kyrkomötet att besluta om kyrkoordningen. Kyrkomötet kommer att avslutas på lördag.

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka