Verksamhetsberättelser km 2015

Här finns 2014 års verksamhetsberättelser från de tre nämnderna: Ansvarsnämnden för biskopar, Valprövningsnämnden och Överklagandenämnden.