Läronämndens yttranden 2015

Samtliga yttranden i samma pdf finns här.

Nedan finns enskilda yttranden. Vid varje yttrande hittar du relaterade dokument i högermarginalen.

Yttranden från Läronämnden 2015