Skrivelser från kyrkomötet 2015

KmSkr 2015:01 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2014
KmSkr 2015:02 Följder av riksdagens beslut om upphörande av folkbokföring på församling
KmSkr 2015:03 Att lägga til faddrar efter dopet
KmSkr 2015:04 Adjunktsår för diakoner
KmSkr 2015:05 Verksamhetsberättelse år 2014 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
KmSkr 2015:06 Verksamhetsberättelse år 2014 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
KmSkr 2015:07 Liturgistipendium
KmSkr 2015:08 Sekulära alternativ till kyrkliga handlingar
KmSkr 2015:09 ILO-konvention nr 169
KmSkr 2015:10 Konvertiter
KmSkr 2015:11 Introduktion till kristendom och Svenska kyrkan på svenska och de större invandrarspråken
KmSkr 2015:12 Kyrkan och idrotten
KmSkr 2015:13 Utbildning i kyrkohistoria och landsbygdsfrågor
KmSkr 2015:14 Nya vägar att vara kyrka
KmSkr 2015:15 Riktlinjer för församlingars arbete för och med utsatta EU-migranter
KmSkr 2015:16 Nationell samordning av närvaro på nätet
KmSkr 2015:17 Direkta val
KmSkr 2015:18 Kontrakten
KmSkr 2015:19 Begravningsverksamheten i Göteborg
KmSkr 2015:20 Sättet att välja biskop
KmSkr 2015:21 Några frågor om församlingsråd och strukturreformen
KmSkr 2015:22 Verksamhetsberättelse 2014 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
KmSkr 2015:23 Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och de Gammalkatolska kyrkorna av Utrechtunionen
KmSkr 2015:24 Svenska kyrkans svar på Kyrkornas världsråds dokument 'Kyrkan - på väg mot en gemensam vision'
KmSkr 2015:25 Utveckla ett diakonalt samarbete i Europa
KmSkr 2015:26 Ratificering av tilläggsprotokollet till ESK-konventionen
KmSkr 2015:27 Ökad kunskap om kristna i Mellanöstern
KmSkr 2015:28 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
KmSkr 2015:29 Samordning av begravningsverksamheten m.m.
KmSkr 2015:30 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2016-2018
KmSkr 2015:31 Utredning om utökning av kyrkoherdeutbildningen