Protokoll med person- och sakregister 2013

Här finns två filer med hela kyrkomötets protokoll. När du har öppnat filen är det lätt att navigera med hjälp av bokmärkena till vänster. I den första filen finns också person- och sakregister.

Kyrkomötet 2013 protokoll volym 1 och 2 med person- och sakregister

Kyrkomötet 2013 Anföranden

En annan väg att navigera på den här webbplatsen är att följa ett enskilt ärende. Om man t ex i vänstermarginalen letar upp motioner så syns under varje motion hela beslutsprocessen i högermarginalen:

  • ev skrivelse el övrig motion som kopplas till samma betänkande
  • ev yttrande från Läronämnden 
  • betänkande
  • anföranden
  • beslut
  • ev skrivelse från kyrkomötet
  • snabbprotokoll