Verksamhetsberättelser km 2013

Här finns 2012 års verksamhetsberättelser från de tre nämnderna: Ansvarsnämnden för biskopar, Valprövningsnämnden och Överklagandenämnden.