Läronämndens yttranden 2011

Läronämndens yttrande 2011:01y
Konfirmation som villkor för fadderskap

Läronämndens yttrande 2011:02y
Friare församlingstillhörighet

Läronämndens yttrande 2011:03y
Om vigselbehörighet

Läronämndens yttrande 2011:4y
Tystnadsplikt

Läronämndens yttrande 2011:5y
Tillsyn och främjande i utlandskyrkan

Läronämnden 2011:6y
Kyrka och politik

Läronämndens yttrande 2011:7y
Kyrkoherdens ansvar

Läronämnden 2011:8y
Nationell finansiering av den internationella verksamheten

Läronämnden 2011:9y
Religionsdialog

Läronämnden 2011:10y
Undantag från villkor för prästvigning

Läronämndens yttrande 2011:11y
Församlingarnas och kyrkoherdarnas ansvar för verksamheten vid fristående kyrkliga stiftelser

Läronämndens yttranden 2011:12y
Kloster i evangelisk-lutherska kyrkor

Läronämndens yttrande 2011:13y
Överlåtelse av kyrkobyggnader till annat samfund