Skrivelser från kyrkostyrelsen 2011

Här listas alla skrivelser som kyrkostyrelsen beslutat att lägga fram till årets kyrkomöte.Skrivelserna publiceras så snart de är fastställda av styrelsen.

 

KsSkr 2011:01
Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2012-2014

KsSkr 2011:02
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2010

KsSkr 2011:03
Ändringar i kyrkoordningen - försöksordning, valfrågor m.m.

KsSkr 2011:04
Svenska kyrkans insatser under Årtiondet för att övervinna våld

KsSkr 2011:05
Svenska kyrkan i utlandet - struktur och delaktighet

KsSkr 2011:06
Revision och granskning av Svenska kyrkans verksamhet

KsSkr 2011:07
Tystnadsplikt m.m.