Anförande Beslut om kyrkotillhöringhet för medlem i utlandsförsamling