KsSkr2012_02 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå

 I skrivelsen läggs årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå år 2011 fram. Skrivelsen består av den tryckta Årsredovisning 2011 för Svenska kyrkans nationella nivå med bilagorna Resultatrapport 2011, Redogörelse för behandlingen av kyrkomötets ärenden 2012 samt en redovisning från Nämnden för utbildning, forskning och kultur om Svenska kyrkans utbildningar i framtiden.

KsSkr2012_02_med ARochbilagor.pdf