KsSkr2012_05 Strukturfrågor

 I skrivelsen föreslås ändringar i kyrkoordningen med anledning av Strukturutredningens betänkande. Ändringarna berör den lokala nivåns organisation och innebär i huvudsak följande. På den lokala nivån ska finnas församlingar med kyrkofullmäktige som beslutande organ och kyrkoråd som verkställande organ. Alternativt kan församlingar tillsammans bilda ett pastorat som då har kyrkofullmäktige som beslutande och kyrkoråd som verkställande organ. Församlingar som ingår i ett pastorat har som styrelse församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige. Valbarheten till församlingsråden gäller hela pastoratet. Församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam församlingsinstruktion. Det ska inte längre finnas några flerpastoratssamfälligheter. De flerpastorats-samfälligheter som finns den 1 januari 2014 blir då pastorat. Göteborgs kyrkliga samfällighet får dock finnas kvar under en övergångsperiod på två år. Det görs ett förtydligande med innebörden att stiftens tillsyn omfattar även förvaltningen i församlingar och pastorat.Kyrkostyrelsen avser att tillsätta utredningar rörande samverkansmöjligheter för begravningsverksamheten, kontraktens ställning och uppgifter, domprostens ställning m.m., det framtida ansvaret för vård och underhåll av kyrkobyggnaderna samt utjämningssystemet.

KsSkr2012_05.pdf